Беларуская паэзія

Вершы на беларускай мове

Леаніду Дранько-Майсюку

“Вуліца. Ліхтар. Аптэка”. І профіль Блока уначы – Карціна згвалчанага веку З анёлам сумным на плячы. А ты штодня яе […]

Пачынаецца эміграцыя

Пачынаецца эміграцыя Не за акіянам, Не за мяжою – Адразу за парогам Маёй роднае хаты. Са сцежкі ў садок і […]

Мяцеліцы

Вецер стыне ў голасе звонкім, Свету белага не відно – Ткуць мяцеліцы прадзівам тонкім Белым-белае палатно. То пяюць, то закружаць […]

Стары сад

Люблю даўно свой сад стары, Яго таемныя размовы, Дзе дрэвы, даўнія сябры, Мяне прывечваюць вяснова. Тут лісця, квецені размах – […]

Мая Жыткаўшчына

Край мой азёрны, ціхі, – Край першароднай красы; Дзе ў двары заходзяць бусліхі, І рогі дараць на шчасце ласі. Тут […]

Жнівень сыходзіць

Жнівень сыходзіць… На ціхіх ракітах Парасцярушана мяккая вохра. У ізумрудных густых аксамітах Ірдзее атава азябла і мокра. І ледзьве чутна […]

Смерці не бойся

Смерці не бойся. Бо смерць – пераход Да іншага стану душы. Іншага духабыцця – Новага кола-спіралі Душы ў іншасвеце. Дзе […]

Сьвіньня Папова

Сьвіньня Папова прасьмярдзела: “Ненавіджу беларусаў!!!” Але што іншага качаць Ад сьвіньняў?! Сьніньня ніколі пахнуць Ня умее… Яе удзел зямны- Сьмярдзець. […]

Дрэва

Час асенні, як тужлівы вечар, На прамёрзлы лес развесіў хмары. А па дрэве, быццам бы па твары, Секануў сцюдзёнай соллю […]

Наталялася шчасцем

Наталялася шчасцем – Была поруч з табою. Потым шчасцем было Зрэдку бачыць цябе. А цяпер маё шчасце – Як прыходзіш […]

Выбух у мінскім метро

Выбух у мінскім метро- Як нож пад лапатку дзіцяці. Як сівер халодных вятроў На першыя кветкі. Як удар па цяжарнай […]

Годзе!

Годзе, браты мае, годзе Плакацца нам і скуголіць. Кажуць пра тое ў народзе: Так мёртвых вязуць у поле. Уздыміце свае […]

Сонцалюбая Белая Русь

Сонцалюбая, ясназорая- Русакосая Белая Русь. Злом і ворагамі няскораная – Тут Багі між людзей жывуць. Багі – простыя, добрыя людзі. […]

Я выбрала долю – Праўду

Я выбрала долю-Праўду. Не грошы. Не славу. Не сцежак крывых чараду. А таму за сястру сваю бітую Па жыцці, як […]

Page 1 of 812345678