Беларуская паэзія

Вершы на беларускай мове

МАНАЛОГ АБЫВАЦЕЛЯ

Якая розніца, якое заўтра свята, І хто яго прыдумаў, і калі?.. Галоўнае – каб выдалі зарплату І раз у тыдзень […]

ЗІМОВАЯ САНАТА

…І выпаў снег – прадвеснік абнаўлення, Заслаў зямлю бялюткім палатном. У сэрцы абуджаецца натхненне Ад казак, што мне шэпча вецер-гном. […]

Мая нацыя ў стане стагнацыі

Мая нацыя ў стане стагнацыі. Мая мова жыве ў сутарэннях. Не, ніколі не можа мець рацыі Большасць прагнучых самазнішчэння, Большасць […]

Адпачывай, пакуль смяецца поўня

Адпачывай, пакуль смяецца поўня. На востраве вастрацца кіпцюры… Паветра расквітнее на жароўні, Калі натоляць прагу ўладары. Васьмёра карлікаў валтузяць футравіну, […]

Хцівы кактус… Вострыя іголкі

Хцівы кактус… Вострыя іголкі… Кроў на пальцы, слёзы на шчацэ… Для цябе я знікну гэтым золкам, цукрам растваруся ў малацэ. […]

Закляцце

На гары – данайскія дары: з дроту дробна звітыя карункі. Разатры мяне на алтары ды раз’ятры сонечныя стрункі! Зоры даравалі […]

АГМЕНЬ ПАМЯЦІ

Здалося, што нябёсы пабялелі, Расцёкся боль чырвонай паласою І лёсу недасяжныя арэлі Спыніліся над вечнасці ракою. А побач – пылам […]

Ланцужковае трызненне

Тры колеры вазьму: пурпурны, жоўты, чорны І намалюю ў пространі сябе У выглядзе маленькага дракона, Які пазычыў крылы ў птушкі […]

БАГНІСТЫ БЛЮЗ

Ці дзень, ці ноч – усё адно. Гарбата, з цукрам журавіны… Халодным подыхам радзімы Павеяў студзень праз вакно. Сусвет гуляе […]

Рэха серанады

Пад пурпурны тонкі вэлюм ноч схавала твар. Апельсінавая поўня спее спакваля, І аб ёй скуголіць сумны і стары ліхтар. Ап’янелая […]

Час, застылы, як воск

Час, застылы, як воск, боль, заціснуты ўнутр, і бяздарнай арды зіхаціць перламутр. Закрухмалены мозг, паўсядзённы адчай, замест мантры пытанне адно: […]

СПЕЎ РАЗ’ЯТРАНАГА СЭРЦА

Мацнейшая за лёс, За смерць і за каханне, Над акіянам слёз Аднойчы ты паўстанеш. Рассеецца імгла, Калі твой гімн зайграе. […]

ПАШТОЎКІ З БЕЛАРУСІ

І. Сябры, прывітанне з балотнага краю на ўскрайку Еўропы, Дзе столькі дзівосаў, што часам міжволі збіваюся з тропу. Тут прага […]

Page 1 of 512345