Беларуская паэзія

Вершы на беларускай мове

Малiтва (акраверш)

Каханая мая, даруй маўчанне мне. Аддалены адчайнасцю растання, Хварэю ўсё табой, ты ў самым цяжкім сне Адаграеш мяне цяплом свайго […]

Схіляю галаву я перад тым

Схіляю галаву я перад тым, хто валадарыць над бязладдзем гукаў, хто правядзе вас, як дзіця, за руку у свет, дзе […]

Люляла ружа кропельку расы

Люляла ружа кропельку расы, пялёсткамі пяшчотна затуляла, ды сонца ціха іх пацалавала, і знікла ўраз іскрыначка красы. Тваю далонь мая […]

Задыхаецца зямля ад смагі

Задыхаецца зямля ад смагі – кожны мускул выдахся, аслаб. О, з якой неймавернай прагай зараз спорны дождж яна піла б. […]

Сонечнае

Не вусны: спелыя – хоць пi! – чарэшнiны. Уся анямелая, мая ты грэшнiца. Грудзей акрайчыкам свяцiуся месячык. …Салоука ранiчкай пачуу […]

Я прапісаны да вакзалаў

Сябрам Я прапісаны да вакзалаў, і да станцый, малых і вялікіх. Хоць праехаў ужо нямала і стаптаў не адны чаравікі, […]

Тваё iмя

Нясмела на світанні першы промень у ліст мядзяны ценькнуу вастрыём, і мне пачулася ў чароўным тонкім звоне – імя тваё. […]

Вёска родная, чым страчаеш

Вёска родная, чым страчаеш ты свайго жыхара маладога? Лісця золатам высцілаеш – бачу – ты для яго дарогу. Шчырасць сонечнага […]

Я прыехаў дахаты ноччу

Я прыехаў дахаты ноччу. Вёска спіць, прыкарнуўшы ад стомы, і не свецяць мне вокны-вочы тым святлом запрашальна-знаёмым. Застывае ў начным […]

Слязінка горкая

Слязінка горкая, слязінка чыстая, бы роска, высахла… Як ціха ў хаце… і толькі наміткаю празрыстаю звільжэлі вочы: спявае маці. Паціху […]

Рубікон

Гадзіна за гадзінай – згінуў дзень і адышоў ціхутка на спачын… Збялелы твар, дрыготка-сіні цень блукае па разорынах маршчын. А […]

Стомлены і целам, і душою

Стомлены і целам, і душою ў гэтай мітусні людской і тлуме прагну я хоць крышачку спакою для маіх незразумелых думак. […]

Шэрым ценем насунуўся вечар

Шэрым ценем насунуўся вечар і наблізіў нашу сустрэчу. І мы зноўку, як тыя здані, дзесьці будзем хадзіць да рання, і […]

Чаромхавай парою па вясне

Чаромхавай парою па вясне у сны прыводжу восень я самую, а сон-трава прыгадваецца мне, калі дажджы асеннія сумуюць. Зімою вабяць […]

Page 1 of 3123