Беларуская паэзія

Вершы на беларускай мове

Студзеньскае

Зіма зноў сыпле мяккі снег, А бель – аж вочы адбірае, І нечы ранні санны бег Завея следам замятае. На […]

Апошняе спатканне

Чаму ж ты, мая радасць, не прыйшла на нашу развітальную сустрэчу? Мо восень сцежку лісцем замяла і змрокам сум накінула […]

Зімовы малюнак

Не ява быццам бы навокал.- Знямелі ў лесе гмахі-хвоі, Сняжынкі, нібы дыяменты, У вочы сыплюць белізною. Ва ўборы вольхі і […]

Мой крыж

Ніколі картаю нябітай Не звабяць Лондан і Парыж. Мне дома ўладнаю планідай Наканавана несці крыж. Ішоў заўсёды напрасткі, Ва ўсякі […]

Дабра нялёгка сеяць зерне

Дабра нялёгка сеяць зерне, І манна не ўпадзе з нябёс. Бывае, так жыццё паверне, Што ад цябе адступіць лёс. Пакуль […]

Азірніся

Азірніся, спыніся, пакліч, запытайся аб шчасці і бедах, ты адчула душы маёй кліч, за табою пакрочыў я следам. Я пакрочыў […]

Метамарфоза

Мые чупрыну светлы дзень і без прычыны меншыць цень. Вока слабее, зорак менш, неба мялее – куцы верш. Водар прысадаў […]

Крытычны ўзрост

Адолеў свой крытычны ўзрост, Бо зноў планіда спагадала. Пашый кашулю навырост Яшчэ адну, як колісь, мама! Дыхну духмяным паркалём, Маленства […]

У дзень Маці

Вершы на дзень маці Ляціце дахаты, ляціце, Бо знічкаю час прамільгне. Душу дабрынёй загаіце, Пакуль вам хапае яе. Пакуль яшчэ […]

Наталі мне душу

Наталі мне душу, наталі пацалункам кармінавых вуснаў, апалі мне душу, апалі сваім позіркам вабным, спакусным. Я – на ўзлёце надзеяў […]

Не плачу

Не плачу, бы вярба над ручаінай. Што плач, як вінаватая сама? Я цешу успамінамі часіны. Усё было. Ўсяго ужо няма… […]

Як жыву, так і пішу

Як жыву, так і пішу, Не пішу, дык думаю, Не кранай адно душу, Не трывож бяду маю. Неяк спраўлюся я […]

Што ж ты, за Беларусь змагар?

Усё адно Беларусі наканаваны фатальны зыход. З размовы з адукаваным беларусам. Што ж ты, за Беларусь змагар, Цікуеш-сыкаеш з-пад лаўкі? […]

Лясы Беларусі

Бары і дубровы – краса Беларусі, І песня, і казка, і звон таямніцы… Я сцежкай лясной у маркоце прайдуся – […]

Page 1 of 3123