Беларуская паэзія

Вершы на беларускай мове

Над Белаю Руссю

Над Белаю Руссю – белы снег, Нібыта чыстае сумленне, Нібыта светлае збавенне За самы патаемны грэх. На досвітку запахне снег […]

Капяжы

Капяжы, Капяжы са стрэх. Верабей – Кіпцюркі сагрэў, Ацяжэў набрынялы снег. Ацяжэлі галіны дрэў. Нібы першы вясновы гром, Рэха кінуўшы […]

За сакавіцкімі завеямі

За сакавіцкімі завеямі, Нібы за прывіднай сцяной, Ужо вясна махае веямі. I пахне сцяты свет зямлёй. To ціўкне птушачка азяблая, […]

Глыбокая восень

Дрэвы ў змроку за Сожам – Вываратнямі-карчамі. Усю ноч каля іх трывожна Птахі начныя крычалі. Пад навіссю хмар азызлых У […]

Не папракай

Не папракай, схіліўшыся ў журбе, Што я не ўсё аддаў адной табе. Аддаць усё – як трапіць у палон. Адной […]

За горадам – яшчэ зіма

За горадам – яшчэ зіма. Ад сонца весняга упрэлая, Свае сувоі парудзелыя Ужо не выбеліць сама. А ў скверах – […]

Актавы кахання

Руды сітнік. Сіні глей. Сонца, нібы язь паджары. Зелень раскі. Бель лілей. Блякла-шэры колер хмары. Восень, нібы лагапед, вымаўленню вучыць […]

Ад спёкі летняй

Ад спёкі летняй Дол ачах. Буслы спачылі За ракою На цёплых Жнівеньскіх стагах У насцярожаным Спакоі. Туман, Асмужаны ледзь-ледзь, Плыве […]

Як ападае ліст

Як ападае ліст, як ападае… Нібы дазволу ў восені пытае. Бывай, галінка гнуткая, бывай! Няхай цяпер цябе галубіць вецер, Салодка […]

Актава

Свяці, кахання чыстая зара! свяці – пачуццяў сэрцаў не азмрочвай – над доляй плугара і песняра і над высокай доляю […]

Чэрвеньскі ранак

Спяшаюся… Нібыта стог вяршу, А за спіною – бізуны маланак. У чэрвені Мне асвяціў душу Святлом зялёным Аксамітны ранак. Святочна […]

Празрыстыя

Празрыстыя Асеннія лясы Саромеюцца Яркага убрання. Ёсць у прыродзе штось Ад вымірання, Калі змаўкаюць Птушак галасы. Над гаем I над […]

Прыціхне ў прыцемках Прыпяць

Прыціхне ў прыцемках Прыпяць. Журботна вясло прарыпіць. Калі ж тут нам сеці зарыбіць I колькі гадоў іх сушыць? Хваліцца і […]

Жураўліная ноч

Слізгалі цені па Чумацкім шляху, Іх крык тужлівы скаланаў сады, I гулка грукалі, нібы па даху, Па каранях крамяныя плады. […]

Page 1 of 212