Беларуская паэзія

Вершы на беларускай мове

У школу

У ШКОЛУ Сонца вераснёўскае Промнікам тугім Разбудзіла Дашаньку,- Сёння дзень такі. Падмігнула ветліва: Хопіць маме песціць, У новы свет за […]

Азерная фея

АЗЕРНАЯ ФЕЯ То у лодцы плывеш чыстай роунядздзю То ідзеш берагам і усміхаешся Табой вобразы возера поуняцца І хлапечага сэрца […]

Парсюковая насмешка

Парсюковая насмешка Свиння надумала худзець Бы тлушчу лішку недзе дзець Кахаць не рвуцца парсюкі Смяюцца – бач жывот які – […]

Паэту сатырыку

Можа учуеце што памер Не кідаюць хай слоу на вецер Проста ен адышоу у прастор Весь у вершах сваіх праверце […]

Дзед і бусел

ДЗЕД І БУСЕЛ Дзед пад сто адмерау і яшчэ хацеу бы Толькі сум прыжыуся у хаце апусцелай Ужо дауно аціхлі […]

Свіння і карыта

Пьяная свіння Свінння ад хмелю удосталь, Ну зварьяцела проста. -Ах ты бруднае карыта, -З-за цябе заужды не сыта. -Каб не […]

Дылетант

ДЫЛЕТАНТ Быу аграном адзін такі, Меу у пашане буракі. Садзіу не тое, і не там, Меу памашанства к буракам. Пшаніцу […]

Белая варона

Белая варона жарт Ніяк не дапетрыцца белай вароне Чаму у чарадзе ей усе у забароне І дзюба і крылы у […]

Без цябе не прападу

Без цябе не прападу Жарт Мужу свайму дзеля помсты Дама сабрала на дачу багаж Торбу адзення стол кнігу і тостер […]

Варона ды піва

ВАРОНА ДЫ ПІВА Вароне шэрай неяк бог Разжыцца півам дапамог Яна на дрэва з гвалтам села У бутэльку заглядае смела […]

Клічуць журавы

Клічуць журавы Ізноу журавы над асеннім прасторам. Кідаюць журботныя уніз галасы. Вітаюць юнацтва, ды клічуць за мора, Маркотай трывожаць дзявочыя […]

Модны унук

Модны унук Унук прыехау на пакровы У штанах дзіравых клевых Дзіркі усюдна неупапад Ажно свеціцца у іх зад На каленях […]

Наваградчыне

НАВАГРАДЧЫНЕ Краю светлы мой чысты У бязгрэшнасць улюблены У даль палеткау квяцістых Засень ліпау і кленау Ты мая калыханка Месца […]

Упартасць

Упартасць Лупцавала ж горка доля, Замест так, кажу – ні-ко-лі! Мо змірыцца тое здолець. Не, назло пишу – ні-ко-лі! Лёс […]

Свінарка

СВІНАРКА Мне знаемая Прузына, Ідзе на працу балярынай. Зграбнаногая, на шпільках. Павадок, сабака Філька. Падмалеваныя вочы. Не жанчына-фея крочыць. На […]

Page 1 of 512345