Беларуская паэзія

Вершы на беларускай мове

Усход сонца

На усходзе неба грае Пераліўным блескам, Сыпле золата над гаем I над пералескам. Чуць-чуць дрогне, праліецца Чырвань на усходзе – […]

Дзед-госць

Ходзіць дзед белабароды Полем, лесам, пералескам, Засцілае рэчкі лёдам, Брыльянцістым снежным блескам. Сыпле іней на бярозы, Туліць дрэвы лёгкім пухам, […]

Канец лета

Лецейка ты, лета, Гучна песня спета, Весела было! Бралі поўнай чарай Шчодрасць тваю, дары – Сонца і святло. Цешыла ты […]

Песня аб вясне

Уцякай, мароз-дзядуля, Чуеш ты, стары, ці не? На пагорках – булі-гулі! – Песні чуюцца вясне. Звоніць, скача, як дзіцятка, Гэты […]

О, край родны, край прыгожы!

О, край родны, край прыгожы! Мілы кут маіх дзядоў! Што мілей у свеце божым Гэтых светлых берагоў, Дае бруяцца срэбрам […]

Адлёт Жураулёу

Белыя валокны Сцелюцца над долам. Не спяваюць птушкі, Сціхнуў лесу шолам. Сцелюцца валокны, Тчэцца павуціна – Блізка, блізка восень, Смутная […]

Будзь цвёрды

Ты не гніся, брат, ніколі Траўкаю пахілай, Сам пружыны своёй долі Выкуй ўласнай сілай! Бо хоць кажуць, што з уклону […]

Майму другу

Немалую дарогу прайшлі мы Па чужой і па роднай зямлі. Адыходзілі вёсны і зімы, І гады за гадамі плылі. Шмат […]

У вераснёўскі вечар

Лагодны вечар, ціхі, вераснёвы. Кучомкі хвой замлелі ў цішыні, I мой дубок не зрушыцца ні-ні, I я маўчу, ніжу на […]

У полі

Грышка, хлопчык невялічкі, У поле выйшаў з дому, Люба там каля крынічкі Хлопчыку малому! У гушчары кустоў зялёных Многа розных […]

“Іскры Ільіча”

У пасцельку легла Ганя. Скончан дзень. Заснуць пара. Ноч у вычварным каптане Ціха крадзецца з двара. I цікуюць зоры з […]

Кіньце смутак

Што вы, хлопцы, спахмурнелі? Ці каго вы пахавалі? Ці няшчасце так здалела? Што нуда апанавала? Плюньце, хлопцы! Заспявайма, Каб аж […]

Раніца вясною

Ціха ў полі, ціха ў лесе, А ні шэпне вецярок, Толькі дзесь у паднябессі Льецца звонкі галасок. Як бы срэбраны […]

Да 10-й гадавіны БССР

Быў час – стаіўшыся знямела Між пустак, пушчаў і балот, Ты ў занядбанні быў, народ, Твая зямля імя не мела, […]

Page 1 of 3123