Беларуская паэзія

Вершы на беларускай мове

Ільдзінкай сіняй, плыткай, крохкай

Ільдзінкай сіняй, плыткай, крохкай Гучыць любімае імя. I воз бахматы сцежкай дрогкай Плыве, дзе нас даўно няма. Расстайны лебедзь, лебедзь […]

Ноччу халоднай ліхтар ацалелы

Ноччу халоднай ліхтар ацалелы Полымем сінім гарыць ля акна. Нібы па снезе з пралескай нясмелай Ходзіць здзіўлёна і ўцешна вясна. […]

Чужыя людзі сцішна адыходзяць

Чужыя людзі сцішна адыходзяць У вечнасць, у падступную імжу, Душа мая тужліва калабродзіць, Услед жалобным ценям іх гляджу. Старыя твары, […]

Асмужліва-журлівы сцішны ветах

Асмужліва-журлівы сцішны ветах. Ключы жыцця згасаюць дзень пры дні Ільдзіны змроку крохкія, як лета Са звонам яблык ў роснай цішыні. […]

Кропля сіняя за кропляй

Кропля сіняя за кропляй, Дождж цыганскі ў дрэвы б’е. Пад вільготнай сліўняй крохкай Зяблік з следу сонца п’е. Зяблік ранішне-ружовы […]

Згаданае

Звінелі медзякі няшчодрым звонам, I колішняя песня адцвіла. Жыццё было зняможана стамлёным, Як звон стары, як лёт напаўкрыла. I Русь […]

Грыбасей у жніўні тупатаў

Грыбасей у жніўні тупатаў Між ялінак, дзе буяла папараць. Шышкі з шапаценнем ціха падалі, I мне ўсё здавалася не так. […]

У прадчуванні непазбежнага

У прадчуванні непазбежнага, Малю аб літасці адной: Каб цвіў чаромхай беласнежнаю Навокал дзень расстайны мой. Я адплыву не сіняй поўначчу, […]