Беларуская паэзія

Вершы на беларускай мове

Малiтва

МАЛIТВА (паводле Жэо Норжа) Другога сына цi няма ў цябе? Прыйшлi яго да нас, каханы Божа, Бо мы загразлi ў […]

Царкоўная мыш

У цэркаўцы глухога гарадка, Узведзенай за каралём Гарохам, Старэча непрыкметная патроху За казанню падглядвала з кутка. Як толькі ў храме […]

Першы суд

ПЕРШЫ СУД Сярод аблокаў, пухлых, што абсцэс, Ахутаных сунiчным промнем сонца, Цягнуўся абыякавы працэс, Як нiтку праля цягне з верацёнца. […]

Каэтан Чабор. Частка 4

ЧАСТКА ЧАЦВЁРТАЯ XXXI Часам цяжка ўявiць у апошнiм стагоддзi, Як ягоны старэйшы, сямнаццаты, брат Здольны быў iснаваць i рабiць пры […]

На смерць Алёны Абразцовай

НА СМЕРЦЬ АЛЁНЫ АБРАЗЦОВАЙ О якi ты бязлiтасны, студзень! На зямлi кожны год у гасцях То снягi зашмальцуеш у брудзе, […]

Урывак з мемуараў

УРЫВАК З МЕМУАРАЎ … На Ўшэсце чатырнаццатага года Мы класам сабралiся на пiкнiк. Бацькi – на дачах. З гэтае нагоды […]

Енк Лазара

Ты ўваскрэсіў мяне чаму, Ты ўваскрэсіў мяне навошта, Бы адвёрткаю па бяльму Ўшрубаваў назаўсёды ў вочы? Я аднойчы калісь памер, […]

Ваўчыная малітва

У царкве ваўчынай воўк біўся вобземлю, Скураной дудою выў, плакаў кобзамі. З абразамі воўк дзяліўся абразамі, Горкай доляю сваёй – […]

Каэтан Чабор. Частка 2

ЧАСТКА ДРУГАЯ XI Праз два днi, калi ў гданьскiх касцёлах адпелi Новамучанiкаў паспалiтай зямлi, Калi пчоламi ў доках кiшэлi арцелi, […]

Сустрэча, якой не было

СУСТРЭЧА, ЯКОЙ НЕ БЫЛО Пад парасонамi смалiстых пiнiй Сярод яснотак, iглiц i цыкут Па звiлiстай, як гадзiна, сцяжыне Маркотна йшоў, […]

Тры смерцi Джона Дона

ТРЫ СМЕРЦI ДЖОНА ДОНА Агiдны верасень чарнiлам лег на Лондан, I Тэмзу брудную бярэ ў палон турма. Прыцiхла Англiя, бо […]

ДАРЫ ВЕШЧУНОЎ

Авечак у пастаўнік пастухі Падчас змяркання спаць пазаганялі, Як гоняць паланянак у сералі Перад прыходам шаха еўнухі. Адну з авечак […]

Пуччынi

ПУЧЧЫНI Калi б гэты верш быў напiсаны мною па-рускi, То ў iм ужывалася б недасягальная рыфма. У ёй адчуваецца пошчаўк […]

НАКШТАЛТ МАЛIТВЫ

Не злучыцца ўсім мірам у пацерах нам, Не з’яднацца ў малітве грувасткай, Бо не знае авечка, заходзячы ў храм, Стане […]

Page 1 of 3123