Беларуская паэзія

Вершы на беларускай мове

ХАДЗі!

За мной ніколі не хадзіла, Бо ведала, куды іду. Ды штось трывогу ў ёй будзіла, Хаця б не трапіў дзе […]

Застольная

Няхай жыве паўкварта, А то няхай і больш Такое моцнай, вартай, Каб аж глушыла боль. Жыве хай хлеба луста, Здабыта […]

ТРЫЦЦАЦЬ ПЯТЫ

Ішоў той самы трыццаць пяты. Пасля вясенняе сяўбы Адзначылі ў калгасе свята – і сход, і стол гасцінны быў. Сабралася […]

СТАРАСЦЬ

Кожны чалавек жадае, Каб да старасці дажыць, Ды не рад ёй, як ступае На яе ўжо рубяжы. Старасць – хай […]

ВЯСКОВАЙ НАСТАЎНіЦЫ

Нялёгкую працу з малымі На плечы ўзваліла сама, Каб вызначыць азамі тымі іх крылляў далейшы размах. Карыснае ў глебу кідаеш […]

ЛЯ ГРУБКі

Сцюжны вецер закрывае Шэрай шырмай далячынь, Я пад дровы падкладаю Смольных некалькі лучын. І палаюць зорка дровы, Што вясною накалоў. […]

ЫГЫ

Я да начальніка ўстановы Па справах гандлю завітаў. -Дзень добры!-ветліва прамовіў, А ён: “Ыгы”- прамармытаў. – Чаму так дорага,- пытаю,- […]

У АДКАЗ

Птушачка мая, Галубка, Сумна тут табе адной, Да цябе пpыйду я хутка, Лягу побач тут з табой. Пахаджу па тых […]

Лазня

Быў старшынёю сельсавета Маёрчык Мікалай калісь. І вось якраз у тыя леты Будоўлю лазні пачалі. У чуткім часе лазня будзе […]

УСКАПАЎ СОТКі

Нячэпаны яго рукою Каторы год. Каторы год Зароствае буйнай травою Задзірванелы сад, гарод. І гаспадыня парашыла, Што трэба ўчастак ускапаць, […]

ЛЕЖАБОК

Дзень бывае ў школе, Два зусім не йдзе. Брындае па волі Невядома дзе. Ці ляжыць ў пасцелі, Нібы той мядзведзь- […]

КАЛіСЬ

Прыгнаўшы ўвечары каровы, Адразу падаў, засынаў. Была вячэра ўжо гатова – Вячэраць бацька падымаў. Я шкрабаў лыжкай дзе папала – […]

ПЕСНЯ П’ЯНіЦЫ

(паводле народнага) Цэлы дзень піў у нядзелю, Спраўдзіўшы сваю надзею. І дажыўшы панядзелка, На пахмелле п’ю гарэлку. Сціснуў зерня кіло […]

ЛЯ ХАТЫ

Ты не ўстанеш, не пабачыш, Як мне цяжка аднаму – Словы болю, горыч плачу Выказаць няма каму. Моўчкі тупаю ля […]

ЦЯБЕ НЯМА

Цябе няма… і ўжо не будзе… Ты назаўсёды адышла… Мне цісне цяжкі груз на грудзі. Нядаўна ж ты яшчэ была. […]

Page 1 of 212