Беларуская паэзія

Вершы на беларускай мове

Партрэт бабулі

Прабачце, паненка, у строях шляхетных, цнатлівых, Зь бялюткім праборам у гладкіх, як лён, валасах. Былі вы з гасьцямі прыветнай, прыстойна-маўклівай. […]

Воўк князя Гедыміна

ВОЎК КНЯЗЯ ГЭДЫМІНА Я не ведаю імёнаў кветак, птушак і начальства. Я каменьчыкі збіраю і малюскаў – так, да кучы. […]

Аблога

Агні гараць на вежах. Вораг блізка. Бывай, мой дружа! Нам не адстаяць Ні дом, дзе мы гайдаліся ў калысках, Ні […]

Забытыя паэты

1 Калі скончыцца Час – і ня будзе сьцяжыны маёй, – Адпачнуць мае рукі ад вечнага прадзіва сказаў. Пачакай, мой […]

Вечаровая малітва

І дождж, і сьнег, і сум адвечны мой. І кнігі бескарысныя, і песьні. І час ляціць над мёртваю травой, І […]

Норвіду

(Паэтычны цыкл па матывах біяграфіі) 1 Нерытмічная серэнада па дарозе ў госьці Я – цьмяны паэт. Я забыўся, што дождж […]

Цалуе кат маю руку пачціва

Цалуе кат маю руку пачціва. А дотык вуснаў – быццам дотык джала. Ён сёння служыць верна і цярпліва, Каб заўтра […]

Гарадская зіма

Зорка вісне, нібы залаты арэх, На з’інелым дроце трамвая. Так нячутна сёння падае снег – Быццам белая рысь ступае. Мне […]

Два рыцары

Рыцар Сонца, зь мячом, што, як промень, блішчыць, Зь ясным тварам, спакойны і сьветлы. Ты пад ногі мне клаў залачоны […]

Род

Высокі род. Разбураны палац Ці хата, што на тым жа самым месцы Раз дзесяць будавалася. Глядзяць Праз вокны продкі, А […]

Мора зімы

У белае мора зімы адплывае наш човен. І ў хвалях-сумётах зьнікаюць за намі сьляды. Хоць зораў ня бачна – ці […]

Забыць Венецыю

Забыць Венэцыю. А заадно – і Рым. І Дрэздэн, і Верону, і Варшаву. Ёсьць толькі неба, шэрае, як дым, Над […]

Шляхціц Завальня

Год за годам, дзень за днём, – Ўсцяж – гадзіну за гадзінай, Паміж песняй салаўінай I агідных жабаў крэктам, Выццем […]