Беларуская паэзія

Вершы на беларускай мове

He стае сіл для новых пакут

He стае сіл для новых пакут, У прадонне зрываецца сэрца. Мне з табою ўжо болей не стрэцца, He шукай мяне, […]

Калядная раніца

Сонца сёння ізноў уздымаецца ўгору, Пасылае пагляд да паўночных шырот, Дзе так многа ўчынілася ўвосені гора, Покуль людзі жылі без […]

Грамнічная свечка

Цельца зусім растапілася, выліўся воск у падспод кандэлябры, голасам роспачы з кліраса полымя творыць сусвет непаглядным. На ацалелай кнатовінцы – […]

Успенне

Кружляюць жоравы, туга чырвоным лістам на дні ружовыя зляцела. Строма стыне выспа, і вір пражорлівы глядзіць задзірыста на цела, шлючы […]

Люблю глядзець

Люблю глядзець, як завіруха штурмуе шкло майго вакна, ёй хочацца паразіць скруху, якую не змагчы ўжо нам; эфір ад холаду […]

Дзень пачынаўся досвіткам зіхоткім

Дзень пачынаўся досвіткам зіхоткім, Згаданай казані жывым радком, Наіўнай веры цеплячок дрыготкі Запалымнеў няспраўджаным грахом. I я пайшла задзірванелым шляхам […]

Перад Вялікаднем

Панядзелак радзіўся на зломе Нескаромнага шчырага тыдня. У табой ашчасліўленым доме Пост вялікі хрысціўся ў Вялікдзень. Белым воблачкам раніца ззяла […]

Паўз могілкі мая дарога

Паўз могілкі мая дарога. Штодня – заходам і світаннем. Твой крыж вітаю адвітальна. Даруй-даруй! Усё – ад Бога. Рука ў […]