Беларуская паэзія

Вершы на беларускай мове

Хуткая плынь

Не трэба, каханая, слоў. Памаўчым. Ніхто не валодае мовай, якою Два сэрцы, спавітыя пешчаў ракою, Размову вядуць, у нябыт плывучы. […]

Вадзянік

У спёку пад мостам ляжыць у цяні На ціне нядужы, стары Вадзянік, I доўгія думкі яго чарадой, За хваляю хваля, […]

Дамавік

Вандруе па клеці сівы Дамавік, Стукоча маркотна яго чаравік, Чапляюцца вусы за ногі, a нос Да сківіцы моркаўкай шызай прырос. […]

Гравюра

У гарлачы на стале хрызантэмы… Гэта не прыклад няўдалай квантэмы – Гэта пачатак мілоснае тэмы. Нашы альтанкі, прысады і паркі, […]

Расколіна

У багне, разбэшчанай багне, Што мглой забівала раты, Скажыце, ну хто з нас не прагнуў Разжыцца драбком яснаты? Скажыце, ну […]

Сафійскі сабор

Калі пазалотай кране зараніца Крыжы на бязважкім Сафійскім саборы, Узносіць ён стрункія рукі званіцаў Да першае зоркі з маўклівым дакорам: […]

Агнявік

У полымі вясёлым печы Рухавы скача чалавечак Пад булькаценне чыгуноў, Пад гучны трэск смалістых дроў. У чыгуны, як у мішэні, […]

Скупое сонца кволым промнем

Скупое сонца кволым промнем Касіла лісце з клёнаў сонных… Ты ціха мовіла: “Да скону, I адкахаўшы, буду помніць”. А я […]