Беларуская паэзія

Вершы на беларускай мове

Салодкія сны

Ціха, ціха коцік Спіць, Сны салодкія Ён сніць. Мур-мурлыча Аж да ранку Кошка-мама Калыханку. – Ну заснула б, Хоць на […]

Янка малюе

Янка дзень увесь Заняты. Маляваў ён дрэвы, Хаты… А пад вечар Схамянуўся, Бачыць, дуб дугой Сагнуўся, Выйшаў дах крывы, Гарбаты. […]

Лясны тэатр

На лісток усеўся Конік, На калена ўзяў Гармонік. Грае польку-весялуху Гэтак хвацка – Люба слухаць. Грае весела Камарык, Скрыпку ўзяў […]

Дуб

На пагорку, ў нас За хатай, Дуб старэнькі У тры абхваты. А ягоныя сынкі – Маладзенькія дубкі, Дзесь цяпер шумяць […]

Ці пячэ мароз?

– На дварэ пячэ Мароз, – Кажа Янку Бабка. – Ты, глядзі, хавай свой Нос І падвязвай шапку. – Як […]

Купальшчык-баязлівец

Верабейка ў лужу ўскочыў, Растапырыў крылцы. Пакупацца, мусіць, Хоча Ды прастыць Баіцца. – Гэй, не бойся! – Я крычу Са […]

Месяц

Ціхай ночкаю З-за хмар Выйшаў месяц-гаспадар. На зямлю глядзіць ён З неба, Ці ў парадку ўсё, Як трэба? Ці паснулі […]