Беларуская паэзія

Вершы на беларускай мове

Старэе ўсё

Старэе ўсё. Старэе нават вечнасць – Вунь колькі ў небе воблакаў сівых! Сівы туман. Сівы знямоглы вечар. Валун, як лунь, […]

Як зацвітуць у лесе верасы

Як зацвітуць у лесе верасы, Лісты адчай адчуюць на асіне, I жураўліны клін трывожна кіне На стомленую вёску галасы, Іду […]

He трэба спачувальных тэлеграм

He трэба спачувальных тэлеграм – Папера рвецца і ліняюць словы. Часова ўсё, да роспачы часова. Любіце тут. Любіць дарэмна там. […]

Марозік грукнуў кіем у акно

Марозік грукнуў кіем у акно, Крылом махнула белая пароша. I клён імкліва выбег за гумно, Каб прывітацца з ёлкай-снеганошай. Які […]

Уваходжу ў лета асцярожна

Уваходжу ў лета асцярожна, Як да сонных дзетак у пакой. Над зялёнай чабаровай пожняй Матылёў разнакалёрны рой. А над нівай, […]

Гром

На голы лес зязюля кукавала: Вясна, нібыта сонная, ішла. He кукавала птушка, а крычала, I крык ляцеў адчайны з-пад крыла. […]

У нас лясная старана

У нас лясная старана – Ласі прыходзяць у гароды, I ад світання да цямна Снуюць птушыныя чароды. Буслы на ліпах […]

Расце атава

Расце атава. Укос другі Касцоў пакліча неўзабаве. Буслоў бясконцыя кругі, У сэрцы большае тугі, Як на бязлюднай пераправе. Як на […]

Беларусы

Штурхалі нас і распіналі На дыбах, плахах і крыжах. Мы з нежывых уваскрасалі З вялікай помстаю ў вачах. На рубяжах […]