Беларуская паэзія

Вершы на беларускай мове

Калі ты верыш у мяне, то вер

Калі ты верыш у мяне, то вер, Праз нагаворы вер і праз разлукі. Насустрач працягні збалела рукі, Калі ты верыш […]

Ты маме столькі слёз прынёс

Ты маме столькі слёз прынёс, Што сам акамянеў. I дзічкай горкаю ты ўзрос Між пладавітых дрэў. У дзень праменны, малады […]

Тройца

Блукаў мой продак, Мусіў прыпыніцца, Бо натаміўся за паўдзён высокі. У боскай Тройцы Род мой караніцца, Ратаяў род, Музыкаў, хлебапёкаў. […]

Неспадзявана рыпнуць дзверы

Неспадзявана рыпнуць дзверы I моўчкі выпусцяць мяне. Марозны ранак, ранак шэры Мяне за плечы ахіне. Раскоціцца абрус-дарога: Ідзі, ступай у […]

Яшчэ пацешыць вока журавель

Яшчэ пацешыць вока журавель, Што ля дарогі выструніўся годна. He трэба нам за трыдзевяць зямель, Вада жывая – у старонцы […]

Я без цябе сумую

Я без цябе сумую, Долу хіну галаву. Дні свае падсумую, Што без цябе жыву. Выйду блукаць на сцежкі – Восень. […]