Беларуская паэзія

Вершы на беларускай мове

Мяне не трэба папракаць

Мяне не трэба папракаць, Што таямніцу позна выдам: Люблю я роднае спаткаць За кожным новым краявідам. I зачароўвае мяне He […]

А вы плылі на пласкадонцы

А вы плылі на пласкадонцы, Калі сярдзіты бор гудзе I раскалыханыя сонцы – I на нябёсах і ў вадзе? Напорам […]

He спі y ноч, калі рака

He спі y ноч, калі рака За грэбляй зашуміць I дождж галінкі вішняка Старанна стане мыць. Калі у завязі тугой […]

Пакацілася лета

Пакацілася лета Цераз поле і лог. Пакацілася лета Без усякіх дарог. I, напэўна, чакала Ад яго сінява – Журавоў выпускала […]

У мураша – касмічная душа

У мураша – касмічная душа, Ён заўважае – працаўнік бывалы, Каб на пагорак выехаць, спярша Натужна завываюць самазвалы. Аддыхваюцца доўга […]

Да сцюжы зімовай далёка яшчэ

Да сцюжы зімовай далёка яшчэ – Прадрогшага неба спакойная просінь. Бывае, што з раніцы дожджык маросіць, А ў поўдзень па-летняму […]

Калі адцвітаюць каліны

Калі адцвітаюць каліны I ў вырай спяшаюцца дні, Шукаю пад крык жураўліны Калодзеж лясной цішыні. Згушчаюцца зоры над дубам I […]

25 чэрвеня 1944 г

Ax, колькі ў зрэнках пораху і сіні Праграмыхаў і – пакаціўся фронт, I ты – збавіцель – прамільгнуў з усімі, […]

А можа, там і ёсць той бераг

А можа, там і ёсць той бераг, Дзе сонца цмокае рака, Дзе ў туманах сцюдзёна шэрых Бляск аксамітны лазняка? А […]

Кладу руку на галаву дзіцяці

Кладу руку на галаву дзіцяці – На лёгкі адуванчык залаты: Хай адчувае і ў маім паглядзе Святло і ўсеабдымнасць дабраты. […]

Ледзьве сонца хмурынка заслоніць

Ледзьве сонца хмурынка заслоніць – Памяняюцца фарбы крадком, Па-інакшаму лес загамоніць, I з-пад сэрца дыхне халадком. I заўважыць цікаўнаму можна […]

Журба недаляцеўшых журавоў

I на нябёсах слізкая дарога, Калдобіны свае і ў сінявы. Зірніце! – адстае ад хваставога Аслабшы жораў. Мёртвы ці жывы? […]

Дні – як спіцы ў коле

Дні – як спіцы ў коле – Зіхацяць-серабрацца. Ды не ўмеюць ніколі Яны паўтарацца. Кожны стане адметным, Кожны зробіцца новым […]

Page 1 of 212