Беларуская паэзія

Вершы на беларускай мове

Як многа ўжо родных лягло

На поўні тугое крыло. Плывуць яны хмарамі, дымам, Гаротным маім успамінам Па небу глыбокаму, Песняй далёкаю, Слязой па шчацэ, Свячой […]

Пахне верасьнем

Пахне верасьнем, Жнівень босы сьмяецца з нас, Хоць ня верыцца, ды ня вернецца Залаціць руку гэты час. Пахне верасьнем, жоўтым […]

А ноч прадзе, а Бай ідзе

Нёс сямёра лапцей…” (З дзіцячай калыханкі) А ноч прадзе, а Бай ідзе, Вястун дзіцячай долі, І гаснуць зьнічкі на вадзе, […]

А сэрца да сэрца бліжэй і бліжэй

Сьцяжына бяжыць басанож да людзей. Дзе жэўрала свечка, там поўніцца дзень Крынічнай вадою гаючых надзей. А сэрцу да сэрца ўсяго […]

Гэты дзень – сьпелы, як яблык

Далоў трывогу, віват спакой! На сьнезе танцуюць анёлы радасьці, Бачу іх у вакно. Хто сказаў, што людзі ня ўмеюць лётаць? […]

Музыкант

Безнадзейна, пяшчотна, шчыра, Нібы чорны кавалак хлеба, Нібы белы птушыны вырай. Палюбіце стамлённыя рукі І плячэй заінелыя крылы, Гэты плач […]

Ратавала, катавала

Карацеў мой дзень, як поўня. Зоркі ў кошык я сабрала, Залатым ён мёдам поўны. Па сьцяжыне, па сьцябліне Я ірвалася […]

Рэчка

И стаи веток тянутся за нею…” (Ф. Г. Лорка) 1 Бяжыць мая рака Да сэрца матылька, Да кветкі лугавой, Да […]

Дарозе

Сівее нітка стомленых дарог. Мне дарагая кожная. Да сэрца Дарогаю нам дакрануўся Бог, Ля вогнішча прысеўшы, каб сагрэцца. Душу сваю […]

Цяжка птушцы папяровай

Лётаць у чужой краіне, Намалюю ёй абновы Горкай кветачкай палыну. Перакіну цераз неба Папяровых тузін птушак, Засьпяваюць, можа, лепш там, […]

Народзіны

Дарога. (У сэрцы пяшчоты так многа). Сьнягі. (Аблачыны ля ног ляглі). Каліна. (Дзяўчынку назвалі Інай). Нядзеля. (Сонечная кудзеля).

Карацела зіма, карацела

І сьвяцілася зьнічкай лампаднай, Яе белае-белае цела Сірацела на дрэвах сада. Ападалі сьнягі лістападам, Залацелі прагаліны шчыра, Уяўлялі сябе вадаспадам […]

Жаржыны, маргарыткі і леўкоі

Пад снегам засынаюць агнявым, А прачынаюцца ізноў на волі Пад подыхам турботлівым Тваім. Танцуй, жыцьцё, да попелу, да болю, Да […]

Пераўтварэнні

І схавала ў сардэчны кошык, Ранкам стала зьнічка сінічкай, Папрасіла зярнятак трошкі. Накарміла сінічку хлебам, — Можа будзеш маёй сястрычкай? […]

Page 1 of 212