Беларуская паэзія

Вершы на беларускай мове

Як да клавішаў, дакранаюся

Як да клавішаў, дакранаюся я да пальцаў тваіх. Хваляй цёплаю захлынаюся – белых рук ускалых. Заблукалі далоні чулыя ў прамянях […]

Вяртанне

У вечаровай зыбцы цішыні задумліва зямля калыша стому. Святая ноч запальвае вагні – я з выраю вяртаюся дадому. Пра што […]

У незнаёмай бескаханай эры

У незнаёмай бескаханай эры, дзе пустацветна ўсхмеляцца сады, – пусці ўспамін расчараваны ў дзверы не дай зацалаваць мае сляды. Няхай […]

Знікну. А ўсё застанецца

Знікну. А ўсё застанецца: белай завеі лісты, голас касмічнага сэрца, сум лістабою і ты. Ты – незнаёмы, нязнаны… Мара мая […]

Сонцавіт

Свеце мой, не ляці ў бяздонне. Свеце мой, азірніся – чуеш? Недзе ў Жывы святой на ўлонні Сонцавіт малады начуе. […]

Дзедава субота

Ціха пад вокнамі дыхае вечар. Ноч атуляе стамлёныя плечы. Зорных нябёсаў таемнае веча Душы Дзядоў выпраўляе на стрэчу… На далані […]

Вядзе мяне вечар дахаты

Вядзе мяне вечар дахаты, далей ад цябе і далей. Б’е ў шыбіны вецер кудлаты і свечка дрыжыць на стале. …Хаваюцца […]