Беларуская паэзія

Вершы на беларускай мове

МАТУХНА, МАТУЛЯ

Матухна, матуля Добрая мая! Чуеш як зязюля Плача ў палях? Мiлы мой сыночак, Мне i не чуваць. Вечар доўгi, ночку […]

У ГУШЧАРЫ, ДЗЕ ЯК НіКОЛі ЦіХА

У гушчары, дзе як ніколі ціха, Дзе змрок вартаўніком ляжыць, Далей ад прамянёў чужога ліха, Раўчук лясны срабром журчыць. Касуля […]

МАРКОТНЫЯ IМГНЕННІ

Сон з вадой кароткi – Ты бяжыш праз дождж. Цёмна ўздоўж дарогi, Бляск маланак, ноч… Ты ў светлым плаццi, Вянок […]

У ЦЁМНУЮ НОЧ

Звініць, заціхае маленькі іскрысты званочак, На коніку едзе кудысьці старэнькі паночак. Ноч абдымае абшар, небагляд хрусталёвы, і шлях цераз лес […]

РАДАЎНIЦА. ДЗЯДЫ

Памiнаем сваiх бацькоў На зямлi словам родным. Май над полем iзноў Грэе нечым лагодным. Памiнаем усiх, хто жылi – Гэта […]

НАСТУПНАЕ IМГНЕННЕ

Хатка пад драўляным дахам, Ад гадоў сцямнелi сенцы. Ля прыступ ляжыць сабака, Кажан б’ецца ў акенцa. Рыпiць студзенька лагодна, П’е […]

МОЙ КРАЙ – МАЯ ВЕЖА

З удзячнасцю Максіму Багдановічу Мой край – мая вежа, Чырвоны арнамент. Маленькія сцежкі і сінь над лясамі. Палёў родных водар […]

Знічка – зорка

Спяць у хаце. Знічка – зорка Дагарае думкай горкай. Каганец сляпы капціць, Дождж за шыбаю шуміць. Ляцяць хмары над зямлёю […]

Санет Крушына

Першаму Князю Вялікага Князства Літоўскага МіНДАЎГУ Што засталося нам у памяць ад дзядоў- Ляжыць крушынаю замшэлых валуноў. Змывае жаль магутнымі […]

СВЯТЫЯ і ГРЭШНЫЯ

Набожна моліцца стары, Укленчыўшы перад касцёлам. За цяжкія свае грахі, Але не слухаюць анёлы. У бруднай чарадзе грахоў, Яны святла […]

БОЖЫ ВЫБАР

З удзячнасцю старым майстрам майго краю М. Багдановічу, Я. Купалу Злева – Русь, а cправа-Польшча, Лёс не лепшы, лёс не […]

ДЗіЦЯЧЫЯ АНЁЛЫ

Гараць у полымі бярозавыя дровы, Ноч вугалькамі ў шыбу б’ ецца. Ляцяць над хатамі дзіцячыя Анёлы, Нясуць вянкі з пяшчотай […]

САКАВіК ПРЫПАЗНіЎСЯ

Пачынае зямлю грэць Сонейка лагоднае. За павадкам не паспець, Ноч яшчэ халодная. А з узгорка ўніз бягуць Раўчукі вясёлыя. Песенку […]

ЗIМОВЫ СОН

Вечар зiмнi дагарае, За акном прачнулiсь зоркi. У пячы агонь махае Рудой лапкаю вавёркi. Сон iскрыстым церушыцца, Спяць малыя i […]

КАЖУШОК ДЛЯ БЯРОЗКI

Не гамонiць рэчка, Пад лядочкам спiць. Мароз у цёмны вечар Памiж двароў стаiць. Клямкай рыпiць цiха, Але ж не ўвайсцi. […]

Page 1 of 6123456