Беларуская паэзія

Вершы на беларускай мове

Але што ж

Але што ж… І не йшло ты па роўнаму шляху, А заўсёды сваёй сьцежкай узбоч, Ні з каго не прасіла […]

Адгукнісь

П. Н. С. Адгукнісь! Умомант бліснуць твае вочы І памкнуцца зрэнкі ўшыр, Адгукнуцца сэрца хоча, Ды язык нема маўчыць. Ад […]

Найвялікасьць

Найвялікасьць. Жыцьцё; найвялікасьць, Утаймаваньне, Вяльможная літасьць, Вытокам вяртаньне. Яно – ёсьць прысуд За шляхам блытаным: Яно – Найвялікасьць, Дзе,,Найміласьць – […]

Калі і дзе, якой часінай

Калі і дзе, якой часінай, Упаду жоўтым жалудом, Ля векавечнае хаціны, Што без шляхоў, дзьвярэй, вакон? Аддам каму апошні,,дзякуй,, , […]

Сакавік жывіць корань

Сакавік жывіць корань, Красавік квеціць гольле, Май, зялёнай лістоты Накідае з падолу. Мноства птах ды саловак Утуліць шчодрае лета, Дасьць […]

Матыры

Матыры*. Ні паўзком, ні бягом мне Не дабрацца да Гомля, Не дабрацца дадому З-пад павольнага Дону. Не дабрацца да Гомля, […]

Я не маю хаціны

Я не маю хаціны, Ля кладаў роду майго, Ля тых балот журавінных, Дзе лавіў карасёў. Я не маю часіны У […]

Зоркі на небе агністыя

Зоркі на небе агністыя, Промні здалёку мігцяць, Сузор’і раськіданы пырскамі, Ад Векавечча ляцяць. Крабам расьцят Арыён, Спадарожнік паўзе, вокам бліскае… […]

З’яднаньне

Адною кучаю жыцьцё Валіла ў памяць забыцьцё, Вязала к лютасьці каханьне, Цягнула к ленасьці стараньне І для кастра, ужо, досыць […]

Не нішчыцца злое праклёнам

Не нішчыцца злое праклёнам, Дабро не прыходзіць само, Ды слова ня бачыць аблокаў, Як толькі бяскрыла яно. І чым бы […]

Зрабі дудку з чарнаклёна

Зрабі дудку з чарнаклёна, Тры адтуліны на ёй, Ад дзяцінства падаконьня, Заіграй з душы сваёй. Зрабі дудку з чарнаклёна, Ці […]

Шыпшыньнік

Шыпшыньнік. Не енчу дзіцяткам малым, Што прагне пернікаў і цукра, З жаданьня кімсьці быць любым, З самоты горкае атруты. Бо […]

Такі наш сьвет перавярэтны

Такі наш сьвет перавярэтны, Па-ваўкалачаму бяжыць! То чалавека кветкай цешыць, То горла клыкам матузіць. Такі наш сьвет перавярэтны! А чалавеку […]

Благі гэты сьвет ці харошы

Благі гэты сьвет ці харошы? – Балагосьці, харошасьці – дым; Усё растане сьнягамі з барознаў, Бы за морам паўднёвым сьляды. […]

Page 1 of 1512345678910...Last »