Беларуская паэзія

Вершы на беларускай мове

Сонечнае

Не вусны: спелыя – хоць пi! – чарэшнiны. Уся анямелая, мая ты грэшнiца. Грудзей акрайчыкам свяцiуся месячык. …Салоука ранiчкай пачуу […]

Я прапісаны да вакзалаў

Сябрам Я прапісаны да вакзалаў, і да станцый, малых і вялікіх. Хоць праехаў ужо нямала і стаптаў не адны чаравікі, […]

Тваё iмя

Нясмела на світанні першы промень у ліст мядзяны ценькнуу вастрыём, і мне пачулася ў чароўным тонкім звоне – імя тваё. […]

Вёска родная, чым страчаеш

Вёска родная, чым страчаеш ты свайго жыхара маладога? Лісця золатам высцілаеш – бачу – ты для яго дарогу. Шчырасць сонечнага […]

Я прыехаў дахаты ноччу

Я прыехаў дахаты ноччу. Вёска спіць, прыкарнуўшы ад стомы, і не свецяць мне вокны-вочы тым святлом запрашальна-знаёмым. Застывае ў начным […]

Слязінка горкая

Слязінка горкая, слязінка чыстая, бы роска, высахла… Як ціха ў хаце… і толькі наміткаю празрыстаю звільжэлі вочы: спявае маці. Паціху […]

Рубікон

Гадзіна за гадзінай – згінуў дзень і адышоў ціхутка на спачын… Збялелы твар, дрыготка-сіні цень блукае па разорынах маршчын. А […]

Стомлены і целам, і душою

Стомлены і целам, і душою ў гэтай мітусні людской і тлуме прагну я хоць крышачку спакою для маіх незразумелых думак. […]

Шэрым ценем насунуўся вечар

Шэрым ценем насунуўся вечар і наблізіў нашу сустрэчу. І мы зноўку, як тыя здані, дзесьці будзем хадзіць да рання, і […]

Чаромхавай парою па вясне

Чаромхавай парою па вясне у сны прыводжу восень я самую, а сон-трава прыгадваецца мне, калі дажджы асеннія сумуюць. Зімою вабяць […]

Званок здалёку

Званок здалёку. Голас, мне здаецца, Прытомлены адлегласцю, Прарастае радасцю, Як пры сустрэчы са знаёмым, І кволы, наструнены Лісточак надзеі Чакае […]

Трэба нам думаць многа

Трэба нам думаць многа не пра сябе – пра другіх, каб не вісела трывога над шчасцем людзей дарагіх. Трэба спакой […]

Венікі

На базарнай плошчы, ў старане ад крыку, самакрутку смаліць, жару наддае ў кажушку вясковым, ростам невялікі, венікі няспешна дзядзька прадае. […]

Свіцязь

Мне Свіцязь начамі сніцца. Мне доўга начамі не спіцца. З табою хачу сустрэцца, Ці гэта толькі здаецца. Мне Свіцязь сніцца […]

Page 1 of 3123